Жанры и разделы

Последние комментарии

Каримов
25 января, 18:28
Озиқ-овқат маҳсулотларини таҳлил қилишнинг замонавий усуллар
Butun dunyoda sotib olingan kitobning elektron versiyasi beriladi. Nimaga endi silada biz..
Кодиров Зохиджон
22 ноября 2018
Компьютер графикаси (AutoCAD дастури асосида)
Компьютер графика деб номланган китобни сотиб олган эдим. Шу сайтнинг рахбариятига рахмат...
Сатимов Ҳамдам
20 ноября 2018
Савдо санъти сирлари
Китобнинг қисқача мазмуни ҳақида маълумотлар бўлса яхши бўларди..

Художественная литература

Справочная литература

Дом и семья

Наука и образование

Искусство

Документальная литература

Газеты и журналы

Бобурнома

Бобурнома

Год издания: 1989
Язык книги: Узбекский (кир)
 • Купить и скачать
 • Аннотация
 • Оглавление
 • Отрывок из книги
 • Комментарии и отзывы
Формат: PDF
Вес: 15,9Mb
Страницы: 368
158руб.
После оплаты книга будет автоматически
отправлена на Ваш e-mail
Бобурнома — ўзбек намунавий адабиётидаги бебаҳо асарлардан. Унда Ўрта Осиё, Афғонистон, Ҳиндистон ва Эрон халқлари тарихи, жуғрофиясига оид қимматли маълумотлар бор. Ўша давр ўзбек адабий тилининг ёрқин намунаси эканлиги эса янада мухимроқдир.
 • Нашр ҳақида. (Порсо Шамсиев)
 • Саккиз юз тўқсон тўққизинчи йил воқеалари (1493)
 • Вақоеи санаи тисъа миа (1494-1495)
 • Вақоеи санаи иҳдо ва тисъа миа (1495-1496)
 • Вақоеи санаи исно ва тисъа миа(/496-1497)
 • Вақоеи санаи салоса ва тисъа миа (1497-1498)
 • Вақоеи санаи арбаа ва тисъа миа (1498-1499)
 • Вақоеи санаи хамса ва тисъа миа (1499-1500)
 • Вақоеи санаи ситта ва тисъа миа (1500-1501)
 • Вақоеи санаи сабъ ва тисъа миа (1501-1502)
 • Вақоеи санаи самон ва тисъа миа (1502-1503)
 • Вақоеи санаи тисъа ва тисъа миа (1503-1504)
 • Вақоеи санаи иҳдо ашара ва тисъа миа (1505-1506)
 • Вақоеи санаи исно ашара ва тисъа миа (1506-1507)
 • Вақоеи санаи салоса ашара ва тисъа миа (1507-1508)
 • Вақоеи санаи арбаа ашара ва тисъа миа (1508-1509)
 • Вақоеи бисту панчум (1519-1520)
 • Вақоеи санаи ситта ва ишрина ва тисъа миа (1519)
 • Вақоеи санаи исно ва салосина ва тисъа миа (1525)
 • Вақоеи санаи салоса ва салосина ва тисъа миа (1526)
 • Вакоеи санаи арбаа ва салосина ва тисъа миа (1527)
 • Вақоеи санаи хамса ва салосина ва тисъа миа (1528)
 • Вақоеи санаи ситта ва салосина ва тисъа миа (1529)
 • Таржималар

САККИЗ ЮЗ ТЎҚСОН ТЎҚҚИЗИНЧИ ЙИЛ ВОҚЕАЛАРИ

Тангри таолонинг инояти билан ва ҳазрати он Сарвари коинотнинг шафоати билан ва чақорёри босафоларнинг ҳиммати билан сешанба куни рамазом ойининг бешида тарих саккиз юз тўқсон тўққузда Фарғона вилоятида ўн икки ёшта подшох, бўлдум.

Фарғона вилояти бешинчи иқлимдиндур. Маъмуранинг кано- расида воқе бўлубтур. Шарқи Кошғар, ғарби Самарқанд, жануби Бадахшоннинг сарқади тоғлар, шимолида агарчи бурун шақрлар бор экандур, мисли: Олмолиқ ва Олмоту ва Янги ким, кутубларда Тарозкент битирлар, мўғул ва ўзбек жиҳатдин бу тарихда бузулубтур, асло маъмура қолмабдур. Мухтасар вилояттур, ошлиқ ва меваси фаровон. Гирдогирди тоғ воқе бўлубтур. Ғарбий тарафидаким. Самарқанд ва Хўжанд бўлғай, тоғ йўқтур. Ушбу жонибтин ўзга ҳеч жонибтин қиш ёғий кела олмас. Сайҳун дарёсиким, Хўжанд суйиға машҳурдур, шарқ ва шимолий тарафидин келиб, бу вилоятнинг ичи бирла ўтуб, ғарб сори оқар, Хўжанднинг шимоли Фанокатнинг жануби тарафидииким, ҳоло Шоҳрухияға машҳурдур, ўтуб яна шимолға майл қилиб, Туркистон сори борур. Туркистондин хейли қуйироқ бу дарё тамом қумға сингар, ҳеч дарёға қотилмас.

Етти пора қасабаси бор; беши Сайқун суйининг жануб тарафида, икки шимоли жонибида. Жанубий тарафидаги қасабалар бир Андижондурким, васатта воқе бўлубтур, Фарғона вилоятининг пойтахтидур. Ошлиғи вофир, меваси фаровон, қовун ва узуми яхши бўлур. Қовун маҳалида полиз бошида қовун сотмоқ расм эмас. Андижоннинг ношпотисидан яхшироқ ношпоти бўлмас. Мовароуннаҳрда Самарқанд ва Неш қўрғонидин сўнгра мундин улуғроқ қўрғон йўқтур. Уч дарвозаси бор. Арки жануб тарафида воқе бўлубтур. Тўққуз тарнов сув кирар. Бу ажабтурким, бир ердин ҳам чиқмас. Қалъанинг гирдо-гирди хандакнинг тош ёни сангрезалик шоҳроҳ тушубтур. Қалъанинг гирдо- гирди тамом маҳаллоттур. Бу маҳалла била қадъаға фосила ушбу хандақ ёқасидоғи шоҳруҳтур. Ови қуши доғи кўп бўлур, қирғовули беҳад семиз бўлур. Андоқ ривоят қилдиларким, бир қирғовулни ускунасини тўрт киши еб тугата олмайдур. Эли туркдур. Шаҳр ва бозорисида турки билмас киши йўқтур. Элининг лафзи қалам била росттур.

Ани учунким, Мир Алишер Навоийнинг мусаннафоти бовужудким Ҳирийда нашъу намо топибтур, бу тил биладур.

Элининг орасида ҳусн хейли бордур. Юсуф Хожаким мусиқида машҳурдур. Андижонийдур. Ҳавосининг уфунати бор. Кузлар эл безгак кўп бўлур...

...

Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!

Бобурнома

Бобурнома
158руб
Формат: PDF
Вес: 15,9Mb
Copyright © 2017 kitoblar.ru | Книги узбекских авторов, книги на узбекском языке Яндекс.Метрика